Vuosikokous 24.3.2021, klo 18:00

Kokouspaikkana on Google Meets -nettikokous. Likki kokoukseen osallistumiseksi on lähetty tiistaina 23.3. klo 8:26. Ohjeet osallistumista varten löydät jäsenosiosta, johon olet myös saanut tunnussanan sähköpostilla. Jos et ole saanut sähköpostia, ole yhteydessä puheenjohtaja@tuusmelojat.fi

Tervetuloa Tuus-Melojat Ry:n vuosikokoukseen keskiviikkona 24.3.2021 klo 18:00. Käsiteltävät asiat ovat seuran säännöissä määritelty, sekä alla oleva sääntömuutosesitys. Kokous on myös hyvä tilaisuus tutustua seuran toimintaan tarkemmin, keskustella toiminnasta ja  myös esittää kehitysideoita sen toimintaan. Tämän kokouskutsun tiedot löytyvät myös seuran nettisivuilta.

Kokoukseen osallistuminen: Internetissä Google Meets palvelulla. Kokoukseen osallistumisen ohjeet julkaistaan ennen kokousta seuran nettisivuilla ja ohjeet lähetetään myös sähköpostilla. 

Kokousmateriaali tulee esille jäsenosioon ennen kokousta.  

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
kokouksen avaus
1. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
2. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. hyväksytään kokouksen työjärjestys
4. esitetään tilinpäätös, hallituksen vuosikertomus ja tilintarkastajan lausunto
5. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
6. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsen-, liittymis-, kalustonkäyttö- ja vajapaikkamaksujen määrät ja mahdolliset muut vastaavanlaiset toimintaan liittyvät maksut
7. valitaan hallituksen puheenjohtaja, todetaan erovuoroiset hallituksen jäsenet, päätetään montako jäsentä erovuoroisten tilalle valitaan ja valitaan uudet jäsenet
8. valitaan yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja
9. käsitellään seuraavat sääntömuutosesitykset (seuran voimassa oleva säännöt https://tuusmelojat.fi/seura/saannot/)   

Sääntömuutosesitys 1: Sääntöjen kohtaan 11 lisätään uusi kappale: “Seuran kokoukseen voidaan osallistua myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.”
Sanamuoto on otettu Yhdistyslain luvusta 4 ja sen momentista 17 Jäsenten valta (https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1989/19890503

Sääntämuutosesitys 2: Tämä sääntömuutosesitys on tehty ehdollisena siten, että jos seuran sääntöihin tehdään muutos sääntömuutosesitys 1:n seurauksena, niin samalla vaihdetaan säännöissä mainittu ”tilintarkastaja” muotoon ”toiminnantarkastaja”, näiden eri muodoissaan.

Tervetuloa vuosikokoukseen,   

Tuus-Melojat Ry:n hallitus