Paikka omalle kajakille

Seuran jäsenten omille kajakeille on varattu noin 80 paikkaa. Jos olet kiinnostunut vajapaikasta, ilmoittaudu vajamestarille, joka lisää sinut jonotuslistalle. Vapautuneita paikkoja jaetaan eteenpäin jonotuslistan perusteella. Seuran hallitus voi kuitenkin tehdä tilajärjestelyitä ennen vapaan paikan luovuttamista eteenpäin.

Kajakkipaikan hinta on pitkään ollut hyvin edullinen. Jäsenille on harvoin tarjota kajakkipaikkoja, koska niitä ei ole. Osa seuralaisten kajakeista on kuitenkin vähällä käytöllä, ja siksi käytäntöjä on muutettu.

Keväällä 2015 siirryttiin uuteen käytäntöön, jonka mukaan käyttämättömät kajakit siirretään kesän aikana sivuun, jotta seuran käyttöön saadaan lisää paikkoja aktiivikäyttöä varten.

Käyttöön on otettu uusi vajakirja, johon jäsenet merkitsevät myös oman kalustonsa käyttökerrat ja josta katsotaan kaluston käyttöaste. Aktiivisena käyttönä pidetään viittä käyttökertaa vuodessa.