Paikka omalle kajakille

Seuran jäsenten omille kajakeille on varattu noin 80 paikkaa. Vaja on tarkoitettu aktiivisesti meloville – ei varastoksi. Jos olet kiinnostunut vajapaikasta, ilmoittaudu vajamestarille, joka lisää sinut jonotuslistalle. Vapautuneita paikkoja jaetaan eteenpäin jonotuslistan perusteella. Seuran hallitus voi kuitenkin tehdä tilajärjestelyitä ennen vapaan paikan luovuttamista eteenpäin.

Vajapaikan haltijoiden on merkittävä omat melontakerrat vajakirjaan. Aktiivisena käyttönä pidetään viittä käyttökertaa vuodessa. Jos kajakilla ei melota aktiivisesti, voidaan kajakki siirtää korkeammalle paikalle ta kehottaa siirtämään kajakki pois vajasta.

Huolehdi itse kajakin vakuuttamisesta varkauden ja tulipalon varalta. Seuran vakuutus ei kata jäsenten omia kajakkeja.