Näin Tuus-Melojat toimii

Seuran toimintaa ohjaa hallitus, jonka vuosikokous valitsee kevättalvella. Hallitus jakaa työt keskenään kunkin osaamisen, kiinnostuksen ja ajankäyttömahdollisuuksien mukaan. Periaatteena on se, että hallitus vastaa seuran toiminnasta sen sääntöjen ja viranomaisten asettavien vaatimusten mukaisesti, mutta itse toiminta järjestetään jäsenten toimesta.

Osa talkootyöstä delegoidaan hallituksen ulkopuolisille jäsenille tai ostetaan. Eniten aikaa ja resursseja vievät vajan ja kaluston ylläpito, koulutus (mukaan lukien uimahallitoiminta), retkitoiminta, tapahtumat, talous ja jäsenasioiden hoito. Kaikkiin liittyy tiedottamista. Seuran kaikki toiminta perustuu talkootyöhön, siksi jäseniltäkin toivotaan jonkinlaista talkoopanosta. Niin pientä tehtävää ei olekaan, etteikö sen hoitamisesta olisi apua!

Tässä tehtäviä, joihin seuran talkootoiminnassa voit halutessasi osallistua:

Melontakurssit

 • Melontakurssin vetäjä tai apuohjaaja
 • Melontakursseista tiedottaminen ja kurssien myynti Holvi-verkkokaupan kautta
 • Melontakurssien järjestelijä

Retket

 • Melontaretkien koordinointi
 • Melontaretken järjestäjä tai vetäjä

Melontatoiminta

 • Tiistain- tai torstain vajapäivystäjä
 • Ohjelman järjestäminen (esim. jokin harjoitus)
 • Vajan siivous (lattian lakaisu, pölyjen pyyhkiminen, hämähäkin seittien huiskuttelu)
 • Roskien pois vienti
 • Ruohon leikkuu
 • Melontakaluston kunnostus
 • Aukkopeitteiden ja kelluntaliivien talvisäilytys

Uimahalli

 • Uimahallivuorojen varauksesta huolehtiminen
 • Uimahallikaluston pesu hallikauden alkaessa
 • Hallivuoron ohjelman järjestäminen

Nuoriso

 • Ohjelman järjestäminen seuran nuoremmille jäsenille ja jäsenten lapsille

Tapahtumat

 • Tapahtuman järjestäjä
 • Muonituksen järjestäminen tapahtumaan

Tiedotus

 • Facebook ylläpitäjä
 • Email-tiedotteiden kirjoitus
 • Nettisivujen ylläpito
 • Retkikerotmuksen kirjoitus

Yhdistystoiminta

 • Hallituksen puheenjohtaja
 • Hallituksen jäsen

Talous ja jäsenasiat

 • Kirjanpito
 • Jäsenrekisterin ylläpito