Näin Tuus-Melojat toimii

Seuran toimintaa vetää hallitus, jonka vuosikokous valitsee kevättalvella. Hallituksessa on tällä hetkellä kahdeksan jäsentä ja puheenjohtaja. Hallitus jakaa työt keskenään kunkin osaamisen, kiinnostuksen ja ajankäyttömahdollisuuksien mukaan. Periaatteena on se, että kukaan ei ole yksin vastuussa mistään, vaan kaikessa tehdään tiimityötä. Osa työstä delegoidaan hallituksen ulkopuolisille jäsenille tai ostetaan.

Eniten aikaa ja resursseja vievät vajan ja kaluston ylläpito, koulutus (mukaan lukien uimahallitoiminta), retkitoiminta, tapahtumat ja jäsenasioiden hoito. Kaikkiin liittyy tiedottamista.

Kaikki toiminta perustuu talkootyöhön, siksi jäseniltäkin toivotaan jonkinlaista talkoopanosta.