Lajiliiton etuisuuksia

Tuus-Melojat ry on Suomen melonta- ja soutuliiton jäsen.

Seura noudattaa toiminnassaan lajiliiton ohjeistuksia ja suosituksia erityisesti, mitä tulee turvallisuuteen ja koulutusohjelman sisältöön. Esimerkiksi jäseniltä vaaditaan näiden suositusten mukaisen peruskurssin käyminen tai vastaavat taidot.

Liiton jäsenenä seuralla on vapaaehtoistyöntekijöiden tapaturmavakuutus ja toiminnan vastuuvakuutus.

Hallituksen jäsen tai hallituksen valtuuttama henkilö voi osallistua liiton kevät- ja syyskokoukseen.

Jäsen voi osallistua liiton jäsenille tarkoitettuihin koulutuksiin.

Kilpailulisenssin hankkimalla jäsenellä on oikeus osallistua Melonta- ja soutuliiton alaisiin kilpailuhin.

Seura voi hakea toiminnalleen taloudellista tukea tahoilta, jotka myöntävät sitä vain seuroille jotka kuuluvat valtakunnalliseen liikuntajärjestöön/lajiliittoon.

Seura voi tilaisuuksissaan esittää musiikkia VALOn lajiliittosopimuksen mukaisesti ilman tekijänoikeuskorvauksia.