On taas aika kerrata menneen kauden tapahtumat ja tehdä hyviä päätöksiä kuluvaa kautta varten. 🙂

Tervetuloa Tuus-Melojat Ry:n vuosikokoukseen tiistaina 14.2.2023 klo 18:00.

Käsiteltävät asiat ovat seuran säännöissä määritelty, sekä alla olevat muut asiat. Kokous on myös hyvä tilaisuus tutustua seuran toimintaan tarkemmin, keskustella toiminnasta ja  myös esittää kehitysideoita sen toimintaan. Tämän kokouskutsun tiedot löytyvät myös seuran nettisivuilta.

Paikka: Kalliopohjan kerhohuone, Kalliopohjantie 5, Tuusula (sisäänkäynti talon päädystä)

Toivotaan ennakkoilmoittautumista, jonka voit tehdä seuraavan linkin kautta, myös etäyhteydellä osallistuvilta toivotaan ilmoittautumista.
Kokoukseen voi osallistua etäyhteydellä Teams-palvelun kautta:
Kokoustunnus: 388 748 763 830
Tunnuskoodi: 3quSwP
Ohjeet Teamsin käyttöön ovat omana liitteenään kokousmateriaalissa.
Kokousmateriaali julkaistaan ennen kokousta jäsenosiossa https://tuusmelojat.fi/jasenille/
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

Kokouksen avaus
1. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
2. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. hyväksytään kokouksen työjärjestys
4. esitetään tilinpäätös, hallituksen vuosikertomus ja tilintarkastajan lausunto
5. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
6. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsen-, liittymis-, kalustonkäyttö- ja vajapaikkamaksujen määrät ja mahdolliset muut vastaavanlaiset toimintaan liittyvät maksut
7. valitaan hallituksen puheenjohtaja, todetaan erovuoroiset hallituksen jäsenet, päätetään montako jäsentä erovuoroisten tilalle valitaan ja valitaan uudet jäsenet
8. valitaan yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja
9. käsitellään muut asiat:
– Valtuutus hallitukselle kisa-avustusten myöntämisestä.
– Kunniajäsenyyden julkistaminen

Tervetuloa vuosikokoukseen ihan paikanpäälle,
Tuus-Melojat Ry:n hallitus