Tuus-Melojat Ry:n sääntömääräinen vuosikokous 12.2.2019 klo 18 Järvenpää-talolla

Kokouskutus on lähetetty sähköpostilla 27.1.2019. Kutsu sisältää salasanan jäsenosiossa olevaan kokousmateriaaliin ja linkin ilmoittautumislomakkeeseen. Ilmoittautumisella varmistamme tarjoilun riittävyyden, mutta kokoukseen voi tulla vaikka ei olisikaan ilmoittautunut.

Aika: 12.2.2019 klo 18:00 (tila on käytettävissä klo 21:00 asti)

Paikka: Järvenpää-talo, kokoushuoneet 3-4, Hallintokatu 4, 04400 Järvenpää (katso kartta)

Kokous aloitetaan tonnarikunniakirjojen jakamisella.

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
kokouksen avaus
1. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
2. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. hyväksytään kokouksen työjärjestys
4. esitetään tilinpäätös, hallituksen vuosikertomus ja tilintarkastajan lausunto
5. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
6. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsen-, liittymis-, kalustonkäyttö- ja vajapaikkamaksujen määrät ja mahdolliset muut vastaavanlaiset toimintaan liittyvät maksut
7. valitaan hallituksen puheenjohtaja, todetaan erovuoroiset hallituksen jäsenet, päätetään montako jäsentä erovuoroisten tilalle valitaan ja valitaan uudet jäsenet
8. valitaan yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja