Tuus-Melojat Ry vuosikokous 14.2.2017

Tuus-Melojat Ry:n sääntömääräinen vuosikokous, vain jäsenille

Aika: 14.2.2017, klo 18:00 – 20:00
Paikka: Järvenpää talo, kokoushuoneet 1 ja 2 (huoneet yhdistettynä)

Ilmoittautuminen:

Toivomme ennakkoilmoittautumista vuosikokoukseen, jotta voimme varmistua tarjoilun riittävyydestä. Kokoukseen voi osallistua vaikka ei olisikaan ilmoittautunut ennakkoon. Avaa ilmoittautumislomake

Vuosikokouksen aineisto löytyy jäsenosiosta

Tuusmelojat.fi/jasenille. Jos olet unohtanut jäsenosion tunnuksen, pyydä se puheenjohtaja@tuusmelojat.fi

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

Huomion osoitukset tonnareille
Kokouksen avaus
1. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
2. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. hyväksytään kokouksen työjärjestys
4. esitetään tilinpäätös, hallituksen vuosikertomus ja tilintarkastajan lausunto
5. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
6. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsen-, liittymis-, kalustonkäyttö- ja vajapaikkamaksujen määrät ja mahdolliset muut vastaavanlaiset toimintaan liittyvät maksut
7. valitaan hallituksen puheenjohtaja, todetaan erovuoroiset hallituksen jäsenet, päätetään montako jäsentä erovuoroisten tilalle valitaan ja valitaan uudet jäsenet
8. valitaan yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja
9. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
– Esitys uusista kunniajäsenistä

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.